Twoje problemy przewyższają wewnętrzne zasoby? Sprawdź, kiedy pomoże Ci psychoterapeuta we Wrocławiu!

Dziś wiemy, że każdy z nas czasem potrzebuje wsparcia ze względu na trudne okoliczności, w jakich się znalazł. Sprawdź, kiedy pomoże Ci psychoterapeuta.

Na co zwrócić uwagę, szukając wsparcia psychoterapeuty?

Czy każdy psychoterapeuta we Wrocławiu w gabinecie Empatio z wykształcenia jest psychologiem? Wielu z nas czuje się zaskoczonych, gdy poznaje regulacje dotyczące prawa wykonywania tego wyjątkowego zawodu. Po ukończeniu 5-letnich studiów na kierunku psychologia absolwent staje się psychologiem. Nie posiada jednak uprawnień z zakresu psychoterapii. Może je nabyć, uczęszczając na 4-letnie szkolenie. Istnieją różne szkoły psychoterapeutyczne, które przekazują wiedzę nt. wybranych nurtów i podejść. Zajęcia zazwyczaj mają miejsce w weekendy. Ponadto uczniowie szkół psychoterapeutycznych odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe pod okiem bardziej doświadczonych specjalistów. Wielu z nich dobrowolnie poddaje się też własnej psychoterapii. 

Psychoterapeutą może zostać absolwent 5-letnich studiów takich jak:

 • psychologia,
 • socjologia,
 • resocjalizacja,
 • medycyna,
 • pedagogika.

Psycholog, który nie ukończył 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, nie może prowadzić terapii. Warto upewnić się, że specjalista, z którego usług chcemy skorzystać, zdobył stosowne uprawnienia. 

Sprawdź, czy specjalista posiada prawo do wykonywania zawodu psychoterapeuty.

Różne nurty w psychoterapii

Jak wybrać psychoterapeutę? Wiele osób nie wie, że poszczególni specjaliści pracują w różnych nurtach. Wyróżniamy:

 • terapię psychodynamiczną,
 • terapię psychoanalityczną,
 • terapię systemową,
 • terapię poznawczo-behawioralną,
 • terapię humanistyczno-egzystencjalną,
 • terapię integratywną.

 

Główne nurty psychoterapeutyczne dzielą się na różne podejścia. Np. terapia Gestalt należy do nurtu humanistyczno-egzystencjalnego.  Warto zapoznać się z podstawowymi założeniami poszczególnych szkół i podejść, aby uniknąć niedopasowania. Niektórzy z nas chętnie rozwiązują zadania domowe (terapia poznawczo-behawioralna), a inni wolą proces zdrowienia oprzeć na relacji z terapeutą (terapia psychodynamiczna). 

Zapoznaj się z podstawowymi założeniami różnych nurtów psychoterapii, aby wybrać dla siebie optymalną formę wsparcia. 

Terapia indywidualna czy grupowa? 

Nie każdy psychoterapeuta we Wrocławiu może udzielić nam pomocy. W tym zawodzie obserwuje się dużą specjalizację. Niektórzy terapeuci niosą pomoc osobom uzależnionym, podczas gdy inni pracują wyłącznie z dziećmi. Poniżej znajdują się najczęstsze obszary zainteresowań specjalistów:

 • terapia uzależnień,
 • terapia dzieci,
 • terapia młodzieży,
 • terapia dorosłych,
 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia rodzinna,
 • terapia grupowa.

 

Terapia indywidualna, rodzinna, par i grupowa to tylko niektóre obszary zainteresowań psychoterapeutów. Wybierz specjalistę, który oferuje formę wsparcia adekwatną do Twojego wieku, problemu i potrzeb.

Dlaczego psychoterapia rozpoczyna się od wstępnej konsultacji?

Zazwyczaj przed rozpoczęciem psychoterapii odbywamy wstępną konsultację ze specjalistą. Obejmuje ona 1-2, rzadziej 3 spotkania. Służy wzajemnemu poznaniu. Psychoterapeuta ocenia wówczas, czy jest w stanie udzielić nam pomocy. Niekiedy zdarza się, że potrzebujemy wsparcia seksuologa, fizjoterapeutki uroginekologicznej, ginekologa i/lub psychiatry. Z kolei my jako pacjenci weryfikujemy, czy psychoterapeuta wzbudza nasze zaufanie i korzysta z narzędzi, które nam odpowiadają. 

 

Wstępna konsultacja ma niezobowiązujący charakter. Jeśli powstanie przestrzeń do współpracy, obie strony zawierają kontrakt terapeutyczny. Określają w nim m.in. częstotliwość spotkań, czas trwania sesji, ich odpłatność oraz sposób odwoływania wizyt.  W nurcie poznawczo-behawioralnym na tym etapie zostaje też wskazany realistyczny i mierzalny cel, który planujemy osiągnąć podczas terapii krótkoterminowej. 

 

Dla kogo jest psychoterapia?

Przez lata panował pogląd, że psychoterapia jest adresowana do osób z poważnymi zaburzeniami. Na szczęście dziś wiemy, że każdy z nas może z niej skorzystać, gdy napotkane trudności przewyższają jego wewnętrzne zasoby. Nawet terapeuci niekiedy udają się do swoich kolegów, gdy czują się przytłoczeni trudnościami swoich klientów. To nie wstyd poprosić o pomoc, taka postawa wymaga od nas odwagi. 

 

Warto rozważyć psychoterapię, gdy:

 • zmagamy się z depresją,
 • towarzyszą nam stany lękowe,
 • dostrzegamy u siebie zaburzenia odżywiania,
 • napotykamy na problemy w budowaniu bliskościowych relacji z innymi,
 • czujemy się przytłoczeni chorobą, rozwodem lub śmiercią rodzica,
 • mamy problemy wychowawcze,
 • borykamy się z uzależnieniem,
 • stwierdzono u nas zaburzenie osobowości,
 • nie potrafimy uporać się z problemami w związku i szukamy profesjonalnej pomocy,
 • chcemy pracować nad asertywnością,
 • zależy nam na wzmocnieniu poczucia własnej wartości,
 • nie umiemy regulować emocji, przez co te nas przytłaczają,
 • pragniemy stawiać zdrowe granice innym,
 • doświadczyliśmy traumy, np. gwałtu, pożaru, naruszenia naszych granic w szpitalu.

 

Psychoterapeuta to bezstronny specjalista, który nas nie ocenia i nie krytykuje. Ponadto obowiązuje go konieczność zachowania tajemnicy zawodowej. Wszystko, co powiemy mu podczas sesji, nie może zostać przekazane osobom trzecim. 

 

Co daje psychoterapia?

Psychoterapia to proces, dlatego nie oczekujmy natychmiastowych rezultatów. Jeśli uważamy, że specjalista rozwiąże za nas problemy, lub doradzi nam w ważnych dla nas sprawach, rozczarujemy się. Psychoterapia polega na zadawaniu pytań, które przybliżają nas do lepszego poznania siebie i zgłaszanych trudności. Jej ważnym elementem jest również przekazywanie wiedzy. Dzięki niej uświadamiamy sobie, dlaczego zachowujemy się w określony sposób. 

 

Co daje psychoterapia?

 1. Pomaga lepiej poznać siebie, swoje emocje, potrzeby i obawy.
 2. Uczy rozpoznawania, nazywania i regulowania emocji.
 3. Pokazuje, jak asertywnie komunikować swoje potrzeby, emocje i granice.
 4. Pozwala dostrzec głęboko zakorzenione mechanizmy, które sterują naszym życiem z tylnego siedzenia.
 5. Pytania zadawane przez specjalistę pomagają nam rozpoznać źródło naszych problemów i nieadaptacyjne strategie radzenia sobie. W rezultacie możemy zastąpić je bardziej adekwatnymi. 
 6. Podnosi jakość życia.
 7. Psychoedukacja, która stanowi jeden z elementów psychoterapii, sprawia, że lepiej rozumiemy różne mechanizmy psychologiczne. Potrafimy je dostrzec w życiu swoim i innych osób.
 8. Dzięki niej zaczynamy żyć w zgodzie z własnymi wartościami. 

 

Na jakie trudności napotykamy podczas psychoterapii?

Choć psychoterapia pomaga nam podnieść jakość życia w wielu obszarach, to proces zmiany niekiedy napotyka na różne przeszkody. Odzywają się nasze  mechanizmy obronne. Niektórzy z nas czują się zniecierpliwieni brakiem natychmiastowych rezultatów. Inni stwierdzają, że nie odpowiada im sposób pracy. 

 

Na jakie trudności napotykamy podczas psychoterapii?

 

 1. Problem z otwarciem się i blokada emocjonalna. Mamy wrodzoną skłonność do unikania cierpienia, dlatego korzystamy z różnych mechanizmów obronnych. Niektórzy z nas odłączają się od trudnych emocji, aby móc normalnie funkcjonować. Nie potrafią nawiązać z nimi kontaktu nawet podczas sesji.
 2. Negatywna reakcja na odpowiedź zwrotną. Nie zawsze czujemy się gotowi na konfrontację z prawdą o sobie. 
 3. Brak wiary w sens psychoterapii. Pojawia się u osób, które inaczej wyobrażały sobie wspólną pracę. Myślały, że terapeuta odegra bardziej aktywną rolę, tymczasem proces zmiany wymaga dużego zaangażowania ze strony pacjenta. To on podejmuje pracę, a specjalista pełni rolę przewodnika, który wskazuje jej kierunek.
 4. Ból emocjonalny, który wydaje się przytłaczający, a niekiedy wręcz zagrażający. Chcemy się od niego wyzwolić jak najszybciej. Pamiętajmy, że emocje, nawet te trudne, w końcu przemijają. Dzieje się tak, gdy dopuścimy je do siebie i zaakceptujemy.

 

Zapewnij sobie empatyczne wsparcie!

Psychoterapeuta we Wrocławiu w gabinecie Empatio udzieli Ci profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Zwrócenie się z prośbą o pomoc wymaga odwagi, ale gdy ją w sobie znajdziesz, poczujesz ulgę, dzieląc się swoimi problemami ze specjalistą.  Drugi człowiek może okazać Ci wsparcie, którego potrzebujesz. Wskazać drogę, której teraz nie dostrzegasz, jednak to od Ciebie zależy, czy zechcesz nią podążać. W gabinecie Empatio pracują doświadczeni specjaliści, którzy korzystają z metod zaczerpniętych z różnych nurtów i podejść terapeutycznych.  Poszczególne osoby specjalizują się w odmiennych zagadnieniach. Oferują terapię dla dzieci, par, rodzin oraz indywidualną. 

EMPATIO Magdalena Senderowska
Al. Architektów 10/3
ul. Szybowcowa 50/28
Wrocław

Rejestracja telefoniczna: 535 989 536

Kontakt