Nie możemy już być razem. Gdy podejmujesz decyzję o rozwodzie?

Żyjemy w społeczeństwie o silnych wartościach, gdzie rodzinna i małżeństwo stoi wysoko zarówno w kategorii moralnej, emocjonalnej jak i społecznej. Współcześnie jednak wartość te słabną, a przybywa rozwodów, chcemy być w związkach, ale już mniej formalnych, a decyzje małżeńskie podejmowane są znacznie rzadziej.

Jakie są powody rozwodów ?

Problemy współczesnego małżeństwa są rozważane na gruncie psychologicznym, społecznym, ale i prawnym. Samo potwierdzenie związku urzędowe, czy kościelne zakłada, że do końca życia dwoje ludzi pozostanie razem. Niestety, życie stawia przed ludźmi wiele problemów, które weryfikują wcześniejsze plany i życiowe cele. Dochodzi do sytuacji, gdy dla małżeństwa pozostaje jedyna racjonalna decyzja, jaką jest rozwód. Adwokat to w takiej sytuacji pomoc, do której powinni zwrócić się osoby planujące się rozstać.

Decyzja o rozwodzie nie może być pochopna.

Sam rozwód jest trudną decyzją, lecz niekiedy konieczną. Wymaga analizy i podjąć ją mogą tylko strony zainteresowane, nikt poza tym nie powinien wpływać na postanowienia. Co przyczynia się do podjęcia kroków prawnych? Prawnik z Wrocławia za najważniejszy argument podaje się rozkład pożycia małżeńskiego. To określenie oznacza zaprzestanie relacji na poziomie fizycznym, ekonomicznym i duchowym. Jako jedną z najczęstszych przyczyn prowadzącą do rozpadu podaję się uzależnienie jednego z małżonków, czy stosowanie przemocy w związku. Ważnym czynnikiem prowadzącym do rozwodu jest też zdrada jednej ze stron, niezgodność charakterów, oraz konflikty na tle finansowym.

Jak przygotować się do rozwodu ?

Decyzja o rozwodzie i sam czas z nią powiązany jest trudnym doświadczeniem. Powinna ona być przemyślana i poprzedzona rozmową z psychologiem lub mediatorem. Najlepiej, gdy w toku komunikacji obu stron uzyskana zostanie pewność sytuacji, że złożenie pozwu to słuszna decyzja. Wsparciem w tym działaniu będzie prawnik z Wrocławia, skorzystanie z pomocy sprawdzonego adwokata jest kluczowe w takich sytuacjach. Strona, która wychodzi z inicjatywą rozwodu, najczęściej rozpoczyna procedurę, składając pozew rozwodowy do właściwego sądu. Złożenie pozwu dokonuje tylko jedna strona, poprzedzając to stosowną opłatą. O wpłynięciu pisma sąd informuję drugą stronę, dając czas na określenie swojego stanowiska. Dalszy przebieg procedury rozwodowej jest zależny od kilku czynników: długości stażu małżeńskiego, posiadaniem wspólnych dzieci, oraz istnieniem wspólnego majątku. Istotne jest też, czy decyzja o rozstaniu jest zgodna. Każda z tych okoliczności może wymagać pomocy ze strony adwokata, który profesjonalnie rozpozna i przeprowadzi sprawę. Wyjaśni decyzje prawne, przygotuje stosowne pisma, ale też doskonale wyjaśni wątpliwości i pomoże uniknąć kłopotliwych sytuacji.